Politica de confidentialitate


Termenul "Companie" se refera la InTradeFairs (Green Roua SRL, Nr. TVA RO 29942600, J35/675/2012, Adresa postala: str. Academician Remus Radulet, 1, bl 15, sc b, ap. 6, Timisoara, Timis, 300279, România, telefon +40 727488928, e-mail info@intradefairs.com), proprietarul site-ului www.intradefairs.com.

În cele ce urmează veți afla pe care dintre datele dvs. le stocăm si din ce motiv. Aceasta se referă la prelucrarea datelor de către Companie și la utilizarea cookie-urilor. De asemenea, vă vom informa despre drepturile dumneavoastră și vă vom oferi informații suplimentare relevante din punct de vedere juridic.

I. Cine este operatorul datelor?

Operatorul in sensul GDPR este Green Roua SRL, str. Academician Remus Radulet, 1, bl 15, sc b, ap 6, Timisoara, Timis, 300279, Romania, telefon +40 727488928, e-mail info@intradefairs.com. Dacă aveți întrebări despre protecția datelor la Green Roua, vă rugăm să ne contactați.

II. Drepturile dumneavoastră în calitate de subiect al datelor

Fiecare persoană vizată ca subiect al datelor are următoarele drepturi:

• dreptul de acces (Art. 15 GDPR)

• dreptul la rectificarea datelor (Art. 16 GDPR)

• dreptul la ștergere și/sau „dreptul de a fi uitat” (Art. 17 GDPR)

• dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (art. 18 GDPR)

• dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 GDPR)

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing – inclusiv crearea de profiluri în legătură cu marketingul direct – fără a oferi motive.

Mai mult, aveți un drept general de a vă opune (cf. Art. 21 (1) GDPR). În acest caz, obiecția trebuie motivată. În măsura în care datele sunt prelucrate pe baza consimțământului, acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efecte viitoare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată/ subiect al datelor, vă rugăm să ne contactați la info@intradefairs.com.

III. Colectarea și prelucrarea datelor

Contacte de afaceri

1. Inițierea relațiilor de afaceri/Sprijin în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor și dezvoltare profesionala

În scopul inițierii relațiilor de afaceri, Compania va colecta și procesa datele personale pe care le furnizați în cadrul unui contact de afaceri sau în legătură cu o solicitare, o livrare sau o performanță sau o altă formă de contact de afaceri. Prin contact de afaceri, înțelegem colectarea de date la prezentările Companiei, precum și la evenimente și întâlniri de networking organizate de Companie. În plus, vom colecta date disponibile public, cum ar fi informații de pe site-urile web ale companiilor sau directoare disponibile public (cataloage, liste de asociații etc.).

Pe lângă datele dvs. de contact, colectarea datelor va include informații suplimentare furnizate de dvs. în acest context (pe lângă datele de pe cartea dvs. de vizită, acestea se extind de obicei la solicitările pe care le faceți sau la informații suplimentare pe care le furnizați despre compania pentru care lucrați). Mai mult, vom colecta datele puse la dispoziție pe site-ul angajatorului dumneavoastră. Vom procesa astfel de date pentru a vă oferi dumneavoastră și companiei pentru care lucrați sprijin în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor și dezvoltarea profesională, în conformitate cu obiectivele Companiei.

Vom implica furnizorii de servicii în prelucrarea acestor date. Dacă țara dvs. de reședință nu este Romania, vom transfera datele descrise mai sus către filiala locală și/sau partenerul de vânzări al Companiei. Scopul nostru este să oferim sprijin în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor și dezvoltarea profesională și prin intermediul filialelor/partenerii noștri de vânzări, să stabilim o relație de afaceri pe termen lung și să informăm despre evenimentele relevante ale Comapniei și ale filialelor sale în locațiile respective.

2. Executarea unui contract

În scopul executării contractuale, vom colecta și prelucra datele de bază (numele companiei, persoana de contact, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail), precum și alte date necesare în scopul executării contractuale și contabilității, cum ar fi datele privind comanda și performanța, date de corespondență, date de plată. Aceasta include și utilizarea acestor date pentru procesarea reclamațiilor și a cazurilor de garanție. În plus, datele pot fi puse la dispoziția auditorilor externi, consilierilor fiscali și avocaților care lucrează pentru Companie.

3. Ștergerea datelor

Datele colectate în legătură cu comanda și livrarea serviciilor vor fi stocate în conformitate cu perioadele de păstrare legale din România și Uniunea Europeană și șterse la expirarea perioadelor de păstrare respective. Datele personale ale contactelor de afaceri vor rămâne stocate atâta timp cât persoana respectivă în funcția sa este relevantă pentru scopurile noastre de afaceri. Aceasta va fi revizuit intern la fiecare 5 ani. În măsura în care este necesar pentru respectarea obligațiilor legale de păstrare, datele vor fi apoi arhivate.

4. Bazele juridice

Bazele legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

• art. 6 [1] b GDPR pentru livrare și performanță

• art. 6 [1] f GDPR pentru prelucrarea datelor furnizorilor și altor furnizori de servicii pentru a iniția tranzacții comerciale

• art. 6 [1] f GDPR pentru prelucrarea datelor altor contacte de afaceri, inclusiv transferul către filiale/parteneri de vânzări

IV. Domeniul de aplicare a colectării și prelucrării datelor, scopurile prelucrării, transferul datelor

Utilizarea serviciilor/ofertelor (online) ale Companiei, inclusiv achiziționarea de bilete la eveniment și înregistrarea ca vizitator profesionist/înregistrarea ca jurnalist

Utilizarea serviciilor online oferite de Companie necesită crearea unui cont de client (Cont). Aceasta permite Companiei să ofere clienților săi diverse servicii pentru a face participarea la eveniment cât mai interesantă și plăcută posibil. Serviciile online oferite de Companie vin ca un pachet cuprinzător. Temeiul legal pentru crearea și alocarea conturilor de utilizator este art. 6 [1] b GDPR.

1. Rezervarea participarii la târg, inclusiv sistemul de rezervare online („Magazinul expozanților”)

Dacă doriți să rezervați o participare la târg sau alte servicii prin intermediul Magazinului expozanților, trebuie să vă creați un cont. Prin acest cont, puteți face modificările/actualizările necesare sau puteți rezerva participări la urmatoarele târguri. După târg, vă puteți dezactiva contul oricând. Compania va prelucra datele cu caracter personal colectate în cadrul rezervărilor de participare la târguri, în scopul executării contractuale, contabilității și administrării clienților. În plus, datele colectate în legătură cu rezervarea participărilor la târguri vor fi folosite pentru a procesa cazuri de garanție sau alte reclamații. De asemenea, datele pot fi dezvăluite auditorilor externi sau autorităților fiscale în scopuri de audit. În cazuri individuale, datele pot fi dezvăluite avocaților angajați de Companie în legătură cu evaluarea/ revendicarea pretențiilor legale.

Compania poate transfera datele de bază (numele firmei, persoana de contact, adresa și detaliile de contact, cum ar fi numărul de telefon și adresa de e-mail) către alte companii din cadrul Grupului Companiei, pentru a se asigura că datele de bază identice sunt utilizate și administrate de către toate companiile din grup. Aceasta include, de asemenea, schimbul de actualizări de date despre care noi sau una dintre companiile din grupul nostru aflăm. Orice actualizări vor fi puse la dispoziția tuturor celorlalte companii din grup implicate. Acest lucru ne ajută să simplificăm procesele noastre interne și să vă scutim de problemele de a fi nevoit să vă furnizați din nou datele de bază atunci când contactați o altă companie din grup. Pentru o prezentare generală a companiilor din grupul nostru, vă rugăm să accesați www.intradefairs.com.

Informațiile obligatorii furnizate la crearea contului de client (nume și adresă, companie, persoană de contact, târg și stand) vor fi transferate, în măsura în care este necesar, către furnizorii externi de servicii ai Companiei care oferă servicii suplimentare în legătură cu standul pe care l-ati rezervat. În conformitate cu legea de reglementare a comerțului din unele țări, fiecare eveniment trebuie înregistrat la agenția de reglementare competentă. În acest scop, organizatorul trebuie să prezinte agenției de reglementare o listă preliminară a expozanților înainte de eveniment. În acest context, datele personale incluse în informațiile corporative ale unei companii (societăți individuale) pot fi dezvăluite agenției de reglementare.

Datele vor fi stocate în conformitate cu perioadele legale de păstrare conform legislației din România și ale Uniunii Europene și șterse la expirarea perioadelor de păstrare respective.

Baze juridice:

• crearea și alocarea conturilor de utilizator: art. 6 [1] b GDPR

• executarea contractuală inclusiv procesarea reclamațiilor/ revendicărilor de garanție: art. 6 [1] b GDPR

• stocarea datelor, audituri autorități fiscale/auditori: art. 6 [1] c GDPR

• transfer de date: art. 6 [1] c GDPR

• transfer de date către parteneri de servicii pentru furnizarea de servicii în numele Companiei: art. 6 [1] b GDPR și/sau art. 6 [1] f GDPR

• transfer de date către alte companii din grup ale Companiei: art. 6 [1] f GDPR

2. Achiziționarea biletelor la eveniment

A. Configurarea unui cont de utilizator

Achiziționarea biletelor la evenimente (bilete pentru târguri, simpozioane sau alte evenimente) necesită crearea unui cont de client. Prin acest cont puteți utiliza și alte servicii și puteți rezerva bilete suplimentare. După târg, puteți dezactiva oricând un astfel de cont dacă doriți.

Ca alternativă la crearea propriului cont de client, puteți utiliza și conturile de rețele sociale de pe Facebook, Google, LinkedIn sau Xing pentru a cumpăra bilete, cu condiția ca acest lucru să fie destinat evenimentului în cauză. Veți fi redirecționat pe site-ul serviciului respectiv de social media, unde vă puteți autentifica cu datele dvs. de utilizator. Astfel de date vor fi apoi utilizate pentru configurarea și alocarea contului dumneavoastră de utilizator la eveniment și Companie.

Dacă utilizați autentificarea socială prin Facebook, Google, LinkedIn sau Xing, rețeaua socială ne va transfera următoarele date:

• Facebook: nume, prenume, adresa de e-mail

• Google: nume, prenume, adresa de e-mail

• LinkedIn: nume, prenume, adresa de e-mail

• Xing: nume, prenume, adresa de e-mail

După conectarea la magazinul de bilete online prin contul dvs. de social media existent cu Facebook, Google, LinkedIn sau Xing, aveți opțiunea de a deconecta linkul către serviciul de social media.

Vom stoca datele furnizate de serviciul de social media atâta timp cât sunt necesare pentru procesarea achiziției biletelor și a evenimentului. Compania nu va transfera date către rețelele sociale. Cu toate acestea, din cauza transferului de date către Companie prilejuit de dvs., rețeaua de socializare poate stoca înregistrarea dvs. la Companie. În acest caz, rețeaua socială respectivă va avea responsabilitatea exclusivă pentru orice prelucrare a datelor.

b. Achiziționarea biletelor la eveniment

Odată ce v-ați înregistrat la magazinul nostru de bilete online, puteți utiliza această platformă pentru achiziționarea de bilete la evenimente (bilete pentru târguri, conferințe). Compania va procesa datele obligatorii furnizate de dvs. și datele referitoare la evenimentul selectat pentru achiziționarea biletelor dvs. pentru a asigura intrarea la evenimentele selectate la data (datele) respective. În plus, aceste date pot fi utilizate pentru eliberarea ecusoanelor cu nume pentru vizita la târg / participarea la conferință.

Datele despre achiziționarea biletului vor fi utilizate în scopuri contabile și, acolo unde este cazul, pentru a procesa orice reclamații sau cereri de garanție. Mai mult, datele dumneavoastră pot fi transferate auditorilor externi și/sau autorităților fiscale în scopuri de audit sau avocaților angajați de Companie în legătură cu evaluarea / revendicarea pretențiilor legale. Datele despre achiziționarea biletului vor fi stocate în conformitate cu perioadele de păstrare legale conform cu legislația din România și a Uniunii Europene și șterse la expirarea perioadelor de păstrare respective.

Baze juridice:

• executarea contractuală, inclusiv procesarea garanției sau a altor revendicări: art. 6 [1] b GDPR

• crearea și alocarea conturilor de utilizator: art. 6 [1] b GDPR

• stocarea datelor, audituri autorități fiscale/auditori: art. 6 [1] c GDPR

• dezvăluirea către avocații angajați de Companie în legătură cu evaluarea/ revendicarea pretențiilor legale: art. 6 [1] f GDPR

3. Înregistrarea biletelor de vizitator profesionist / abonamente de expozant (denumite în continuare colectiv „bilete de vizitator profesionist”)

Înregistrarea pentru bilete de vizitatori profesioniști necesită crearea unui cont de utilizator propriu. Prin acest cont, puteți beneficia și de alte servicii oferite în legătură cu târgul. Înregistrarea pentru bilete de vizitatori profesioniști servește doar ca exemplu pentru serviciile oferite de Companie în legătură cu contul dumneavoastră de client. După târg, puteți dezactiva oricând un astfel de cont dacă doriți.

3.1 În legătură cu înregistrarea biletelor de vizitatori profesioniști, Compania va folosi datele colectate pentru a asigura intrarea la târg pentru vizitatorul/expozantul profesionist la datele programate. În plus, datele pot fi utilizate pentru eliberarea ecusoanelor de nume pentru vizita la târg.

Invitații de la expozanți: Deoarece costurile de intrare la târg sunt suportate de expozantul care invită vizitatorul profesionist, datele legate de înregistrarea biletului vor fi transferate și expozantului care a emis invitația (date de bază și informații voluntare).

Baze juridice:

• crearea și alocarea conturilor de utilizator: art. 6 [1] b GDPR

• executarea contractuală inclusiv procesarea revendicărilor/reclamațiilor în garanție: art. 6 [1] b GDPR

• transferul datelor de bază către expozant în scopuri de marketing: art. 6 [1] a GDPR

• transferul datelor de bază către expozantul care a emis invitația: art. 6 [1] f GDPR

3.2 Dacă v-ați dat în mod expres consimțământul pe pagina de înregistrare a evenimentului, datele dumneavoastră colectate în timpul înregistrării vor fi, de asemenea, prelucrate de noi, după cum urmează:

Dacă vizualizați conținut de la un expozant pe site-ul web al evenimentului, salvați un expozant în lista dvs. de favoriti, contactați un expozant sau faceți întâlniri cu un expozant, am dori să permitem expozantului în cauză să vă contacteze și să vă contacteze în scopuri publicitare. Din acest motiv, transmitem datele dumneavoastră de înregistrare expozantului în cauză în calitate de parte responsabilă independentă sau agenției desemnate de acesta în acest scop. Acest lucru permite expozantului în cauză să vă contacteze prin canalele de comunicare pe care le-ați specificat în timpul înregistrării (eventual prin e-mail, telefon sau poștă) și să vi se adreseze într-o manieră publicitară pe subiecte legate de conținutul sau ofertele companiei.

În acest context, este posibil ca expozantul să-și aibă sediul social în afara domeniului de aplicare al GDPR sau să nu fi fost emisă nicio decizie de adecvare privind protecția datelor de către Comisia UE. În aceste cazuri, Compania a convenit cu expozanții în cauză sau cu agențiile acestora cu privire la aplicarea clauzelor contractuale standard ale UE pentru a asigura o prelucrare conformă cu protecția datelor. Vă puteți revoca oricând consimțământul pentru transmiterea datelor în scopul de a vă contacta pe viitor prin trimiterea unui e-mail la info@intradefairs.com.

Baze juridice:

• pentru transmiterea datelor de înregistrare către expozanți în scop de marketing: art. 6 [1] a GDPR

4. Utilizarea altor servicii la târg

Prin crearea unui cont de utilizator, în special atunci când achiziționează bilete online sau se înregistrează pentru bilete de vizitatori profesioniști sau abonamente pentru expozanți, participanții la târg vor avea acces la servicii suplimentare oferite de Companie ca parte a unui pachet de servicii. Aceasta include următoarele servicii:

  • Networking
  • Lead Management
  • Căutare in lista de favorite
  • Itinerar
  • Ecusoane cu nume

Următoarele prelucrări de date sunt efectuate în legătură cu serviciile individuale:

Networking

Compania ar dori să conecteze vizitatori, expozanți, experți și directori în timpul vizitei lor la un eveniment și oferă funcții de rețea digitală pe site-ul respectiv al evenimentului. Participarea necesită înregistrare prealabilă. Participarea are loc cu datele introduse în contul utilizatorului.

Rețeaua vă permite să căutați alți vizitatori ai târgului care participă și ei la networking. Puteți să-i contactați, să stabiliți întâlniri și să efectuați apeluri video. În plus, participanții vi se vor sugera automat pentru crearea de rețele, iar dvs puteți fi sugerat altor participanți pentru networking.

Lead Management

Dacă se dorește, Compania va facilita un transfer ușor al datelor stocate în legătură cu înregistrarea biletului vizitatorului către un expozant sau către alte companii/organizații/persoane care participă la eveniment (de exemplu, participanți la o conferință sau forum, vorbitori, sponsori). , etc.; în continuare „participanți la eveniment”).

Căutare favorite și itinerar

Utilizatorii site-ului sau aplicației noastre pot adăuga expozanți, produse și evenimente la lista lor de favorite. Pe baza unei astfel de liste de favorite, va fi generată o rută optimă pentru utilizator, care poate fi procesată și stocată în contul de utilizator. Dacă ați instalat aplicația târgului și ați consimțit la utilizarea locației dvs., aplicația vă poate afișa traseul specific și locația dvs.

Bază legală:

• executarea contractuală, inclusiv procesarea cererilor de garanție sau a reclamațiilor: art. 6 [1] b GDPR

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Companie în scopuri de marketing

Compania și furnizorii de servicii angajați de acesta (de exemplu, magazinele de scrisori) vă vor folosi numele și adresa în alte scopuri în legătură cu păstrarea și recuperarea clienților. Aceasta va include livrarea prin poștă a informațiilor cu privire la alte produse și servicii interesante, deoarece Compania dorește să vă atragă atenția asupra ofertelor interesante și să stabilească o relație de durată cu clienții.

Mai mult, Compania va folosi datele obligatorii furnizate în legătură cu utilizarea ofertelor/serviciilor sale, precum și informațiile voluntare furnizate (a se vedea paragrafele 1-4 de mai sus) pentru a personaliza și îmbunătăți constant participarea la târguri pentru vizitatori și expozanți și pentru a transmite oferte viitoare adaptate intereselor dvs. Folosim datele colectate în legătură cu utilizarea ofertelor/serviciilor noastre pentru a vă oferi cel mai bun suport posibil în ceea ce privește dezvoltarea afacerii dumneavoastră și pentru a indica opțiuni interesante pentru vizitatorii/expozantii târgurilor. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate intern și sub formă pseudonimizată pentru a vă respecta interesul legitim de a asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea datelor ne permite să vă oferim oferte personalizate (site web, e-mail, postare).

Vom înceta să vă folosim numele, adresa și alte date colectate la utilizarea prealabilă a ofertelor/serviciilor noastre în scopuri de marketing – inclusiv crearea de profiluri în domeniul marketingului direct – dacă nu ați folosit niciuna dintre ofertele/serviciile Companiei pentru o perioadă de până la 7 ani. După expirarea a 5 ani, vom continua să procesăm numele dvs., adresa, afilierea la companie și statutul dvs. (vizitator profesionist, expozant), precum și ultimul târg la care ați participat în scopul corespondenței directe.

În principiu, adresa dumneavoastră de e-mail va fi folosită în scopuri de marketing numai dacă am obținut consimțământul dumneavoastră. În ceea ce privește destinatarii cu sediul înregistrat în România, numerele de telefon vor fi, de asemenea, utilizate în scopuri de marketing numai dacă a fost obținut consimțământul. Se aplică următoarele scutiri:

În măsura în care Compania obține adresa dumneavoastră de e-mail în legătură cu vânzarea de produse/servicii, vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail pentru a promova produse similare proprii. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment utilizării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing; acest lucru vă va fi semnalat la colectarea oricăror date, precum și în orice comunicare de marketing. În plus, Compania va folosi numere de telefon profesionale, în special ale destinatarilor din România, în scopuri de marketing comercial, în măsura în care acest lucru se bazează pe consimțământul presupus, de ex. în sfera unei relaţii de afaceri existente.

Numerele de telefon ale destinatarilor din afara României vor fi utilizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile în țara în care destinatarul este stabilit și numai dacă destinatarul nu s-a opus utilizării numărului său de telefon în scopuri de marketing.

Bază legală:

• prelucrarea datelor în scopuri de marketing, inclusiv crearea de profiluri în legătură cu scopuri de marketing, și transferul în scopuri de marketing ulterioare: art. 6 [1] f GDPR

• marketing telefonic: art. 6 [1] a GDPR

• email marketing: art. 6 [1] a GDPR

6. Transferul datelor personale în scopuri de marketing către partenerii de cooperare media ai Companiei

În interesul expozanților, căutăm mereu să implicăm companiile media pentru a facilita publicații speciale și a face astfel evenimentul cunoscut unui public larg. În acest context, dorim să oferim companiilor media implicate posibilitatea de a vă contacta direct pentru a vă informa cu privire la posibilitatea de a plasa reclame în aceste publicații (speciale) și, astfel, de a realiza publicitate țintită într-un mediu relevant.

În cazul în care Compania în contextul unui târg / eveniment cooperează cu un partener media (de exemplu, o editura de ziare), Compania va transfera datele personale (date de bază, inclusiv persoana de contact, dar fără adresă de e-mail) furnizate de expozant la înregistrare catre respectiva companie media pentru a facilita un contact direct în scopurile mai sus menționate. Responsabilitatea pentru orice prelucrare ulterioară a datelor în acest context revine companiei media respective.

Bază legală:

• Transferul de date către partenerii media ai unui eveniment: art. 6 [1] f GDPR

7. Transferul datelor cu caracter personal către companiile din grup și partenerii de vânzări ai Companiei în scopuri de marketing

În cazul în care vizitatorii târgului nu au sediul în România, Compania poate transfera adresa poștală furnizată la crearea contului de client (excluzând adresa de e-mail, inclusiv numele, compania, industria, funcția și poziția) filialei și/sau partenerului de vânzări al Companiei responsabile local pentru sprijinirea vizitatorilor târgului. Scopul este de a stabili o relație de afaceri de lungă durată între Companie și vizitatorii târgului prin intermediul filialelor/partenerilor săi de vânzări și de a evidenția alte evenimente relevante ale Companiei și/sau ale filialelor sale în locațiile respective.

Bază legală:

• transferul datelor de bază ale vizitatorilor târgului fără reședința în România către filiale regionale și parteneri de vânzări ai Companiei: art. 6 [1] f GDPR

8. Acreditare și legitimație de presă pentru jurnaliști pentru participarea la târguri, transmiterea comunicatelor de presă

Compania gestionează accesul jurnaliştilor acreditaţi la târgurile sale prin intermediul ID-urilor de presă (bilete electronice) pentru jurnalişti. Acest lucru necesită acreditare și crearea unui cont de utilizator pentru fiecare jurnalist și supunerea la o verificare pentru a determina dacă îndepliniți cerințele pentru acreditarea ca jurnalist conform politicii de acreditare a Companiei (modificată).

După acreditarea cu succes, Compania va trimite un ID de presă personalizat (e-ticket) la adresa de e-mail stocată în contul de utilizator. Compania va folosi adresele de e-mail furnizate de jurnaliștii acreditați în timpul creării contului pentru a le trimite comunicate de presă și informații despre târgurile relevante. Aceste informații pot include invitații la conferințe de presă.

Datele dezvăluite în timpul emiterii și înregistrării eTicket-urilor/ID-urilor de presă ale evenimentelor terțe pot fi transmise de către Companie organizatorilor anumitor evenimente terțe găzduite la expozițiile Companiei.

Datele de înregistrare furnizate în legătură cu fiecare eTicket/Press ID vor fi analizate de Companie astfel încât să identifice târgul la care a participat și grupul profesional al jurnalistului (de exemplu, presă zilnică, TV, radio, online, blog etc.) cu scopul de a trimite jurnalistului informații țintite și de a invita jurnalistul la alte evenimente (de exemplu, previzualizări ale unor expoziții), pe baza intereselor identificate de acesta. Din acest motiv, datele jurnalistului dezvăluite în timpul emiterii și înregistrării eTicket-urilor/abonamentelor de presă vor fi stocate timp de 6 ani, la sfârșitul cărora vor fi șterse.

După expirarea acestei perioade de 6 ani, Compania va evalua, de asemenea, dacă datele cuprinse în contul de presă al jurnalistului în cauză sunt încă necesare și la zi.

Bază legală:

• Temeiul legal pentru înregistrarea și eliberarea permiselor de presă și pentru analiza datelor de înregistrare în scopuri, inclusiv transmiterea altor informații de presă este art. 6 [1] f GDPR

9. Lista de corespondență pentru comunicatul de presă al Companiei

Compania oferă, de asemenea, un serviciu prin care trimite comunicate de presă jurnaliştilor. Pentru a primi comunicate de presă, jurnaliştii trebuie să se aboneze la lista de corespondenţă a comunicatelor de presă a Companiei. Prin abonarea la lista de corespondență, vă dați acordul Companiei să vă trimită comunicate de presă relevante ale Companiei. Compania va continua să vă trimită astfel de comunicate de presă până când vă revocați consimțământul.

Bază legală:

• art. 6 [1] a GDPR

Dacă dezvăluiți în mod voluntar informații suplimentare (nume, adresă poștală) în timpul înregistrării, atunci Compania va avea dreptul de a vă trimite invitații și la alte evenimente (ceremonii de deschidere a târgurilor etc.) prin poștă. După expirarea a șase ani, Compania va evalua dacă datele astfel dezvăluite sunt încă necesare și actualizate.

Bază legală:

• art. 6 [1] f GDPR

10. Abonament la newsletter prin e-mail

Vă vom trimite comunicări de marketing prin e-mail numai dacă am obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră explicit. Cu toate acestea, este posibil să vă procesăm adresa de e-mail în scopuri de marketing, așa cum este descris în paragraful 5.

Bază legală:

• Email marketing: art. 6 [1] a GDPR

V. Prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea serviciului online

În continuare, vom explica ce tipuri de prelucrări de date sunt efectuate în legătură cu accesul la un site web sau cu utilizarea unei aplicații a Companiei.

În plus, vă atragem atenția asupra Secțiunii IV, 3.2 (prelucrare pe bază de consimțământ atunci când vizualizați conținutul expozanților)

1. Prelucrarea datelor la accesul pe site-ul nostru – date din fișierele de logare

Când accesați site-ul/aplicația noastră, unele informații generale vor fi colectate automat. Aceste informații (fișierele de logare ale serverului) includ de ex. tipul de browser, sistemul de operare pe care îl utilizați, numele de domeniu al furnizorului dvs. de servicii de internet și informații similare. În plus, adresa dumneavoastră IP va fi transferată și utilizată în scopul furnizării serviciului solicitat de dumneavoastră. Aceste informații sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a furniza cu acuratețe conținutul site-urilor web pe care le accesați și sunt colectate în mod inevitabil atunci când utilizați internetul.

În conformitate cu conceptul nostru de securitate IT, datele din fișierul jurnal generate vor fi stocate pentru o perioadă de 3 săptămâni pentru a ne permite să detectăm și să analizăm orice atacuri împotriva site-ului nostru.

Bază legală:

• art. 6 [1] a GDPR

2. Prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea site-ului nostru – solicitările dumneavoastră

Dacă ne trimiteți o solicitare prin e-mail sau prin formularul nostru de contact, vom colecta datele furnizate de dvs. pentru procesarea și răspunsul la această solicitare. Aceste informații vor rămâne stocate pe o perioadă de până la doi ani în scopul verificării.

Bază legală:

• art. 6 [1] a GDPR

3. Recomandări de produse în magazinul nostru

Recomandările de produse din Magazinul nostru de expozanți sunt stabilite în funcție de perioade și comenzi. În acest scop, Compania angajează un furnizor extern de servicii care efectuează prelucrările de date necesare în numele Companiei folosind date pseudonimizate. În cazul în care destinatarii s-au opus utilizării în scopuri de marketing – de ex. dezactivarea urmăririlor – în Magazin vor fi afișate doar recomandări legate de produsul respectiv. Datele colectate vor fi evaluate în scopul recomandărilor de produse pe o perioadă de până la doi ani.

Bază legală:

• art. 6 [1] a GDPR

4. Integrarea furnizorilor externi de servicii

Conectarea cu alte servicii este un principiu fundamental al internetului. Prin urmare, am integrat pe site-ul nostru diverși furnizori externi de servicii.

a. Integrarea plug-in-urilor sociale

Pentru a vă oferi mijloace de a interacționa cu contactele dvs. și de a împărtăși mai ușor informații interesante, site-ul nostru web poate folosi plug-in-urile sociale ale diferitelor rețele sociale, de ex. Facebook.com, Twitter.com și Pinterest. Diferitele plug-in-uri pot fi recunoscute după siglele rețelei respective. Folosim o abordare cu 2 clicuri pentru a ne asigura că accesul la site-ul nostru ca atare nu va declanșa un transfer de date.

Doar dacă dați clic pe un plug-in, browserul dumneavoastră va stabili o conexiune directă cu serverele rețelei respective. Rețeaua transmite conținutul plug-in-ului direct către browser-ul dumneavoastră, iar browserul dumneavoastră integrează un astfel de conținut în site-ul web. În măsura în care o rețea își are sediul în afara UE/SEE, nu putem exclude ca datele dumneavoastră să fie transferate către și procesate de un server din afara UE/SEE. Deoarece nu avem nicio influență asupra cantității de date colectate de rețele prin intermediul plug-in-urilor sau asupra perioadei respective de utilizare, vă informăm prin prezenta conform cunoștințelor noastre actuale:

Când faceți clic pe un plug-in, rețeaua respectivă va primi informația că ați accesat link-ul inclus pe site-ul nostru. Dacă sunteți conectat la o rețea, o astfel de rețea poate conecta aceste informații cu profilul dvs. Dacă nu doriți ca rețeaua să colecteze informații despre accesul dvs. la site-ul nostru web, trebuie să vă deconectați înainte de a apela site-ul nostru. În principiu, totuși, este posibil ca o rețea să detecteze și să stocheze adresa dvs. IP, chiar dacă nu sunteți înregistrat sau conectat la o astfel de rețea. În plus, nu avem informații cu privire la ștergerea datelor colectate de furnizorii respectivi de plug-in-uri.

Furnizorul de plug-in va stoca datele colectate despre dvs. ca profil de utilizator pentru a fi utilizate în scopuri de marketing, cercetare de piață și design al site-ului său orientat către cerere. În special, această evaluare are loc (și pentru utilizatorii care nu sunt autentificați) pentru a afișa publicitate orientată spre cerere și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru. Aveți dreptul de a vă opune creării unui profil de utilizator de către furnizorii de servicii.

Bază legală:

• art. 6 [1] a GDPR

Vă rugăm să consultați regulile de confidențialitate ale rețelei sociale respective pentru informații cu privire la scopul, durata și domeniul de aplicare a colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor dvs., drepturile dvs. respective și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea:

• Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

• Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

• XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

b. Utilizarea Google Tag Manager

Pentru a furniza marketing online și pentru a integra partenerii noștri externi, folosim [Google Tag Manager]. Acest lucru ne permite să controlăm livrarea reclamelor online. Acest instrument nu folosește cookie-uri, dar necesită totuși transferul adreselor IP către Google, unde va fi analizată utilizarea Managerului de etichete. Am activat o funcție care anonimizează automat adresele IP înainte de transferul acestora la Google. Datele colectate vor fi șterse după doi ani.

Dorim să subliniem că prelucrarea datelor de către Google poate avea loc în afara UE/SEE. De asemenea, Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în SUA și utilizează clauze contractuale standard în acest scop. Puteți găsi informații despre aceasta la

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=ro

Mai multe informații despre protecția datelor la Google pot fi găsite la

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Bază legală:

• art. 6 [1] a GDPR

c. Utilizarea Google Maps

Site-ul nostru web folosește Google Maps, un serviciu oferit de Google, Inc. Acest lucru ne permite să afișăm hărți interactive, să asigurăm o urmărire ușoară a locațiilor indicate pe site-ul nostru și să facilităm utilizarea comodă a funcțiilor hărților.

Această aplicație este preluată direct de pe serverele Google. Prin urmare, Google va primi adresa IP care vi-a fost atribuită în prezent. Când accesați funcția, Google va primi informațiile că ați accesat subsite-ul respectiv. Dacă, în ce măsură și pentru cât timp adresa dvs. IP este stocată și utilizată intern de Google se află în afara cunoașterii și controlului nostru.

Dacă sunteți înregistrat la un serviciu Google, Google vă poate atribui vizita contului dvs. de utilizator. Chiar dacă nu sunteți înregistrat la Google sau nu sunteți autentificat, este posibil ca Google să vă stocheze adresa IP și să o utilizeze în scopuri de profilare. Google va stoca datele colectate despre dvs. ca profil de utilizator pentru a fi utilizate în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau design al site-urilor sale web orientat către cerere. În special, această evaluare are loc (și pentru utilizatorul care nu este autentificat) pentru a afișa publicitate orientată către cerere și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru. Aveți dreptul de a vă opune creării unui profil de utilizator de către Google.

Dorim să subliniem că prelucrarea datelor de către Google poate avea loc în afara UE/SEE. De asemenea, Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în SUA și utilizează clauze contractuale standard în acest scop. Puteți găsi informații despre aceasta la

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=ro

Mai multe informații despre protecția datelor la Google pot fi găsite la

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Bază legală:

• art. 6 [1] a GDPR

d. Utilizarea YouTube

Site-ul nostru web utilizează plug-in-uri ale site-ului web YouTube, care este operat de Google. Operatorul paginilor web este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, U.S.A.

Când vizitați una dintre paginile noastre web care utilizează pluginul YouTube, se va stabili o conexiune la serverele YouTube. Serverul YouTube va primi informații despre care dintre paginile noastre web ați vizitat-o. Dacă sunteți conectat la contul dvs. YouTube, YouTube va putea atribui comportamentul dvs. de navigare direct profilului dvs. personal. Puteți preveni acest lucru prin deconectarea de la contul dvs. YouTube. Folosim YouTube în interesul de a ne prezenta ofertele online într-un mod atractiv. Colectăm informații doar despre frecvența accesarilor videoclipurilor YouTube integrate în site-ul nostru și vom șterge datele respective după 2 ani.

Dorim să subliniem că prelucrarea datelor de către Google poate avea loc în afara UE/SEE. De asemenea, Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în SUA și utilizează clauze contractuale standard în acest scop. Puteți găsi informații despre aceasta la

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=ro

Mai multe informații despre protecția datelor la Google pot fi găsite la

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Bază legală:

• art. 6 [1] a GDPR

e. Utilizarea reCAPTCHA

Pentru a proteja cererile utilizatorilor prin formularul nostru de contact pe internet, înregistrările de bilete online și abonamentele la buletinul nostru informativ, Compania utilizează serviciul reCAPTCHA al Google Inc. Temeiul legal este art. 6 [1] f GDPR. Indicațiile reCAPTCHA sunt folosite pentru a discerne dacă o intrare este făcută de o ființă umană sau, în mod necorespunzător, este utilizată o prelucrare automată (robot). Solicitările includ transferul de adrese IP și orice alte date solicitate de Google pentru furnizarea reCAPTCHA. În acest scop, intrarea dvs. va fi transferată și utilizată în continuare de către Google. Prin utilizarea reCAPTCHA sunteți de acord ca recunoașterea pe care ați făcut-o să fie încorporată în digitalizarea lucrărilor vechi. Compania nu va stoca alte date despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui serviciu.

Am activat anonimizarea IP pe site-ul nostru. Prin urmare, Google vă va scurta adresa IP în statele membre ale Uniunii Europene și statele contractante ale acordului Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa dvs. IP completă va fi transferată pe un server Google din S.U.A. și va fi scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi astfel de informații pentru a analiza utilizarea acestui serviciu. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră nu va fi îmbinată cu alte date ale Google. Datele sunt supuse unor reglementări separate de protecție a datelor ale Google.

Dorim să subliniem că prelucrarea datelor de către Google poate avea loc în afara UE/SEE. De asemenea, Google prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în SUA și utilizează clauze contractuale standard în acest scop. Puteți găsi informații despre aceasta la

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=ro

Mai multe informații despre protecția datelor la Google pot fi găsite la

https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Bază legală:

• art. 6 [1] f GDPR

f. Utilizarea Zoom

Când utilizați Serviciul de rețea-intalniri, este posibil să efectuați aceste întâlniri ca apel video. Pentru acest serviciu, Compania poate folosi Zoom ca soluție tehnică. Zoom este un serviciu de comunicare care face posibilă organizarea de întâlniri online, chat și apeluri. Un apel video este limitat în timp și limitat la 2 persoane care trebuie să facă o programare prealabilă pentru a face acest lucru. Pentru mai multe detalii și informații despre politica de confidențialitate a Zoom, vă rugăm să vizitați:

https://explore.zoom.us/en/privacy/

and

https://explore.zoom.us/en/gdpr/

g. Utilizarea Amazon Chime

Când utilizați Serviciul de rețea-intalniri, este posibil să efectuați aceste întâlniri ca apel video. Pentru acest serviciu, Compania poate folosi Amazon Chime de la Amazon Web Services ca soluție tehnică. Amazon Chime este un serviciu de comunicare care face posibilă organizarea de întâlniri online, chat și apeluri. Un apel video este limitat în timp și limitat la 2 persoane care trebuie să facă o programare prealabilă pentru a face acest lucru. Pentru mai multe detalii și informații despre politica de confidențialitate a Amazon Web Services, vă rugăm să vizitați:

https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls

și

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=468496

Bază legală:

• art. 6 [1] a GDPR

VI. Regulile noastre privind cookie-urile

Site-ul nostru web folosește așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt plasate pe dispozitivul dvs. și stocate în browser. Scopul lor este de a face oferta noastră mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Folosim cookie-uri temporare care sunt șterse automat când închideți browserul (așa-numitele „cookie-uri de sesiune”), precum și cookie-uri permanente („persistente”).

Aveți opțiunea de a alege dacă doriți să permiteți plasarea cookie-urilor. Puteți ajusta setările browserului dvs. în consecință. Opțiunile dvs. sunt să acceptați toate cookie-urile, să fiți informat când sunt plasate cookie-uri sau să nu acceptați deloc cookie-uri. Dacă optați pentru a treia alternativă, este posibil să nu puteți utiliza serviciile noastre în întregime.

În ceea ce privește utilizarea cookie-urilor, este important să se facă distincția între cookie-urile indispensabile și cookie-urile plasate în alte scopuri (cuantificarea accesului, marketing).

2. Cookie-uri care sunt indispensabile pentru utilizarea site-ului nostru web

Folosim cookie-uri de sesiune care sunt indispensabile pentru utilizarea site-ului nostru. Acestea includ module cookie care ne permit să vă recunoaștem atunci când vizitați site-ul nostru pentru o singură sesiune. Aceste module cookie de sesiune ne ajută să facem site-ul mai sigur, de ex. prin asigurarea funcționării în siguranță a funcției coșului de cumpărături și a proceselor de plată. Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este art. 6 (1) b, f GDPR.

3. Utilizarea cookie-urilor cu acordul dumneavoastră prealabil

În continuare, vă oferim o imagine de ansamblu asupra cookie-urilor pe care le folosim dacă am obținut consimțământul dvs. respectiv la accesarea site-ului nostru (Art. 6 (1) a GDPR). Aceste cookie-uri sunt folosite în scopul analizei comportamentului utilizatorilor și în scopuri de marketing. Opțiunile respective de renunțare sunt incluse în fiecare descriere.

a. Utilizarea cookie-urilor pentru a analiza comportamentul de utilizare (urmărire)

Utilizarea cookie-urilor de urmărire ne permite să „recunoaștem” utilizatorii atunci când revin pe site-ul nostru și să alocăm evenimentele de utilizare unui indicator intern (pseudonim). Astfel, putem surprinde și analiza accesul repetat la site-ul nostru. Utilizăm următoarele cookie-uri de urmărire:

Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. ("Google"). Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și facilitează o analiză a utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru web. Informațiile despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web generate de cookie sunt de obicei transferate pe un server Google din S.U.A. și stocate acolo. Deoarece am activat anonimizarea IP pe site-ul nostru, Google va scurta adresa dumneavoastră IP în statele membre ale Uniunii Europene și statele contractante ale acordului Spațiului Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa dvs. IP completă va fi transferată pe un server Google din S.U.A. și va fi scurtată acolo. Google folosește aceste informații în numele nostru pentru a analiza utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web, pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului web și pentru a oferi servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transferată de browserul dumneavoastră în contextul Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date ale Google.

Puteți preveni stocarea cookie-urilor ajustând setările browserului dumneavoastră în consecință. Vă rugăm să rețineți, totuși, că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru pe deplin. Mai mult, puteți împiedica colectarea datelor legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web generată de cookie (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil la: http://tools. google.com/dlpage/ga optout?hl=ro

Utilizăm Google Analytics pentru a analiza și îmbunătăți în mod constant utilizarea site-ului nostru web. Statisticile rezultate ne ajută să ne îmbunătățim oferta și să o facem mai atractivă pentru utilizatorii noștri. Temeiul legal pentru stocarea cookie-ului este consimțământul conform art. 6 (1) a GDPR. Evaluarea ulterioară a datelor colectate cu ajutorul Google Analytics pe o perioadă de până la 2 ani se bazează pe art. 6 (1) f GDPR.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați și http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro, pentru informații generale despre Google Analytics și protecția datelor, vă rugăm să accesați https://www.google.de/intl/ro/policies/privacy/.

b. Utilizarea cookie-urilor în scopuri de marketing

Folosim cookie-uri în scopuri de marketing, de ex. pentru a afișa reclame bazate pe interese pentru vizitatorii site-ului nostru. În plus, aceste module cookie sunt folosite pentru a limita frecvența de afișare și pentru a evalua eficacitatea reclamelor. Urmărind ce site-uri web sunt accesate și pe ce produse se face clic, putem aduna informații despre modelele de utilizare și, astfel, putem afișa reclame bazate pe interese. Informațiile respective vor fi partajate cu terți. În astfel de cazuri, cookie-urile vor fi setate direct de partenerii noștri de publicitate.

Sunt setate următoarele cookie-uri:

Urmărirea conversiilor Facebook Ads

Folosim programul de publicitate online „Facebook Ads” și urmărirea conversiilor aferente. Când faceți clic pe un anunț plasat de Facebook, un cookie de urmărire a conversiilor va fi plasat pe computerul dvs. Aceste cookie-uri expiră după o perioadă de 30 de zile și nu sunt folosite pentru identificarea personală. Fără consimțământul dvs., Facebook nu va dezvălui informațiile dvs. personale private agenților de publicitate. De exemplu, agenții de publicitate vor primi rapoarte care listează numărul de utilizatori care au văzut sau au dat clic pe un anunț, dar astfel de rapoarte nu conțin informații despre cine a văzut sau a dat clic pe un anunț. Rapoartele conțin numai date publice sau non-personale agregate. Dacă accesați anumite pagini web și cookie-ul nu a expirat încă, Facebook și noi putem spune că ați dat clic pe anunț și ați fost redirecționat către pagina respectivă. Fiecare client Facebook Ads primește un cookie diferit, care asigură că cookie-urile nu pot fi urmărite prin site-urile web ale clienților Facebook Ads. Informațiile colectate prin intermediul cookie-ului de conversie sunt utilizate pentru a compila rapoarte care listează numărul de utilizatori care au văzut sau au dat clic pe un anunț, fără a furniza informații despre cine a văzut sau a dat clic pe un anunț. Rapoartele conțin numai date publice sau non-personale agregate. Mai mult, Facebook acceptă opțiunea „Do Not Track (DNT)”. Dacă activați opțiunea DNT în browser, Facebook nu va potrivi contul dvs. cu informațiile legate de browser pentru a vă afișa reclame personalizate. Pentru mai multe informații despre DNT și despre cum să activați această opțiune în browser, vă rugăm să consultați: http://optout.aboutads.info .

Temeiul legal pentru stocarea cookie-urilor este consimțământul conform art. 6 (1) a GDPR. Orice evaluare ulterioară a datelor colectate intră în responsabilitatea furnizorului de servicii și se bazează pe notificarea respectivă privind protecția datelor.

Alternativ, puteți accesa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_scre... pentru a vă ajusta setările personale de Facebook.

Segmente de public personalizate Facebook

Folosim funcția de remarketing „Custom Audiences” a Facebook, Inc. („Facebook”), facilitând afișarea de anunțuri bazate pe interese („Facebook Ads”) utilizatorilor site-ului nostru atunci când accesează rețeaua socială Facebook. La accesarea site-ului nostru web, un pixel de urmărire va fi plasat pe browserul dumneavoastră. Accesul dumneavoastră la site va fi transmis către Facebook și – dacă este disponibil – va fi atribuit contului dumneavoastră de utilizator Facebook. Facebook va seta un cookie pentru a marca dispozitivul final folosit de utilizator. Temeiul legal pentru stocarea cookie-ului este consimțământul conform art. 6 (1) a GDPR. Orice evaluare ulterioară a datelor colectate intră în responsabilitatea furnizorului de servicii și se bazează pe notificarea respectivă privind protecția datelor.

Utilizatorii conectați pot dezactiva funcția „Facebook Customs Audiences” la https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ . Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Facebook, vă rugăm să accesați https://www.facebook.com/about/privacy/.

Urmărirea conversiilor Twitter Ads

Folosim programul de marketing online „Twitter Ads”, inclusiv funcția de urmărire a conversiilor. Când faceți clic pe o reclamă difuzată de Twitter, un cookie de urmărire a conversiilor va fi plasat pe computerul dumneavoastră. Aceste cookie-uri rămân valabile pentru o perioadă de 30 de zile și nu au scopul de a identifica persoane fizice. Twitter nu va transfera informațiile dumneavoastră private sau personale către clienții de publicitate fără consimțământul dumneavoastră. În schimb, clienții de publicitate vor, de ex. primi rapoarte care conțin detalii despre câți utilizatori au văzut un anume anunț sau au dat clic pe el, dar care nu conțin informații despre cine a văzut sau a dat clic pe un anunț. Astfel de rapoarte conțin doar date agregate, publice sau non-personale. Dacă apelați o anumită pagină a noastră site-ul web și cookie-ul Twitter este încă valabil, putem detecta că ați dat clic pe anunț și că ați fost redirecționat către o astfel de pagină. Fiecare client al Twitter Ads obține un cookie diferit; acest lucru asigură că cookie-urile nu pot fi urmărite prin intermediul site-urilor web ale clienților Twitter Ads. Informațiile colectate prin intermediul cookie-ului de conversie sunt utilizate pentru a compila rapoarte care conțin detalii despre câți utilizatori au văzut un anume anunț sau au dat clic pe el, dar care nu conțin informații despre cine a văzut sau a dat clic pe un anunț. Aceste rapoarte conțin doar date agregate, publice sau non-personale. Mai mult, Twitter acceptă opțiunea „Do Not Track (DNT”). Dacă activați opțiunea DNT pe browser, Twitter nu va asocia informațiile legate de browser cu contul dumneavoastră în scopul de a afișa reclame personalizate. Pentru mai multe informații despre DNT și despre cum puteți activa această opțiune în browser, vă rugăm să consultați: http://optout.aboutads.info

Temeiul legal pentru stocarea cookie-ului este consimțământul conform art. 6 (1) a GDPR. Orice evaluare ulterioară a datelor colectate intră în responsabilitatea furnizorului de servicii și se bazează pe notificarea respectivă privind protecția datelor.

Alternativ, vă puteți ajusta setările personale Twitter la: https://twitter.com/personalization

Remarketing Google

Pe lângă urmărirea AdWords, folosim și „Google Remarketing”, o funcție de retargeting care ne permite să afișăm reclame bazate pe interese dincolo de propriul nostru spațiu publicitar. Cu ajutorul acestei funcții, vă putem afișa reclamele noastre pe alte site-uri web pe care le vizitați în funcție de serviciile/produsele pe care le-ați apelat anterior pe site-ul nostru. Un cookie de „recunoaștere” stocat în browserul dumneavoastră permite Google să înregistreze interesul dumneavoastră pentru anumite produse în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru web și să afișeze reclame țintite pe alte site-uri web pe care le apelați. Potrivit Google, datele colectate în cadrul domeniului de remarketing nu vor fi îmbinate cu datele personale despre dvs. stocate de Google; în special, datele de remarketing vor fi folosite sub formă pseudonimizată.

Folosim această funcție în scopuri de publicitate bazată pe interese și promovare direcționată a produselor noastre. Temeiul legal pentru stocarea cookie-ului este consimțământul conform art. 6 (1) a GDPR. Orice evaluare ulterioară a datelor colectate intră în responsabilitatea furnizorului de servicii și se bazează pe notificarea respectivă privind protecția datelor.

Dacă nu doriți să vi se afișeze reclame bazate pe interese, puteți dezactiva cookie-urile respective din browser sau accesa https://www.google.com/settings/ads/onweb/ pentru a preveni utilizarea ulterioară a cookie-urilor de către Google.

Google DoubleClick

Acest site web folosește instrumentul de marketing online „DoubleClick by Google”. DoubleClick folosește cookie-uri pentru a afișa reclame relevante pentru utilizatori, pentru a îmbunătăți rapoartele de performanță a campaniei sau pentru a preveni ca unui utilizator să i se afișeze aceleași anunțuri de mai multe ori. Google folosește un ID cookie pentru a urmări ce anunțuri sunt plasate prin ce browsere și poate astfel împiedica afișarea lor de mai multe ori. În plus, DoubleClick poate folosi ID-uri cookie pentru a detecta așa-numitele conversii în legătură cu solicitările de anunțuri. De exemplu, un utilizator vede un anunț DoubleClick și mai târziu, folosind același browser, vizitează site-ul web al agentului de publicitate pentru a face o achiziție. Potrivit Google, cookie-urile DoubleClick nu conțin informații personale.

Prin implementarea acestui instrument, browserul dumneavoastră va stabili automat o conexiune la un server Google. Vă rugăm să rețineți că în acest context pot avea loc prelucrări de date în afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European. Nu avem nicio influență asupra modului în care datele sunt gestionate și utilizate în continuare de Google. Temeiul legal pentru stocarea cookie-ului este consimțământul conform art. 6, (1) a GDPR. Orice evaluare ulterioară a datelor colectate intră în responsabilitatea furnizorului de servicii și se bazează pe notificarea respectivă privind protecția datelor.

Dacă nu doriți să primiți nicio publicitate bazată pe interese, puteți dezactiva utilizarea respectivă a cookie-urilor de către Google la https://www.google.ro/settings/ads. Pentru mai multe informații despre DoubleClick by Google, vă rugăm să consultați https://www.google.ro/doubleclick și pentru informații generale despre confidențialitatea datelor la Google accesați https://www.google.ro/intl/de/policies/privacy. Alternativ, puteți vizita site-ul web al Network Advertising Initiative (NAI) la www.networkadvertising.org.

Adform

Pe site-ul nostru web folosim tehnologia de urmărire a conversiilor și de redirecționare furnizată de Adform A/S Wildersgade 10B, 1. Sal 1408 Copenhaga, Danemarca („Adform”). Folosim tehnologia pentru a măsura, urmări și, acolo unde este necesar, optimiza eficacitatea reclamelor pe care le plasăm prin Adform. Un exemplu de optimizare este cazul în care facem modificări, astfel încât utilizatorilor să nu li se afișeze aceleași anunțuri de mai multe ori. Pentru a activa acest lucru, Adform plasează un cookie pe dispozitivul dvs. imediat ce faceți clic pe un anunț (de exemplu, un banner publicitar) plasat prin Adform. Cookie-ul conține un ID de anunț și are o durată de viață de 60 de zile, după care expiră. Nu conține nicio informație (cum ar fi adresa IP completă, numele sau prenumele, adresa fizică, adresa de e-mail etc.) care să poată fi folosite pentru a vă identifica personal. ID-ul anunțului ne spune pe ce anunț ați făcut clic pentru a ajunge la site-ul nostru web. Compania nu va combina sau potrivi în niciun caz ID-ul anunțului cu niciuna dintre datele dumneavoastră personale.

Cookie-urile utilizate de acest site web nu conțin nicio informație care poate fi folosită pentru a identifica personal utilizatorii.

Odată ce browserul dvs. acceptă un cookie Adform, acesta utilizează instrumentul de urmărire a conversiilor pentru a stabili automat o conexiune directă la serverul Adform. Nu avem nicio influență asupra informațiilor pe care le colectează Adform prin intermediul instrumentului de urmărire a conversiilor sau asupra modului în care acestea sunt utilizate ulterior. Prin urmare, vă avertizam că, după cunoștințele noastre, ori de câte ori accesați o parte a site-ului nostru web sau faceți clic pe unul dintre anunțurile noastre, cookie-ul Adform îl informează pe Adform că ați accesat acea anumită parte a site-ului nostru web sau ați făcut clic pe acel anume anunt.

Utilizarea tehnologiei de redirecționare ne permite să afișăm reclame în mod specific utilizatorilor site-ului nostru web care și-au manifestat interes pentru site-ul și/sau produsele noastre cu o ocazie anterioară. Cu retargeting, reclamele sunt afișate pe baza unei analize bazate pe cookie-uri a comportamentului anterior al utilizatorilor. Cookie-urile utilizate sunt cookie-uri temporare cu o durată de viață de 60 de zile.

Dacă nu doriți să vi se afișeze anunțuri direcționate de către Adform, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru (renunțați la) colectarea și stocarea datelor cookie în orice moment: https://site.adform.com/privacy-center /platform-privacy/opt-out/

Dacă vă retrageți consimțământul, nu vor fi colectate alte date din acel moment.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu instrumentul de urmărire a conversiilor Adform este art. 6 (1) prop. 1 lit.f GDPR. Interesele legitime în prelucrarea datelor dumneavoastră sunt scopurile de marketing și optimizare menționate mai sus.

Datele pe care le colectăm și le stocăm sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopurile noastre.

Veți găsi mai multe informații despre politica de confidențialitate a Adform la

https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-serv...

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru (renunțați la) colectarea și prelucrarea datelor Adform în orice moment la

https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Dacă vă retrageți consimțământul, nu vor fi colectate alte date din acel moment.

 

VII. Transferul de date către companii din afara UE/SEE

După cum se explică în această notificare privind protecția datelor, Compania este posibil să transfere în unele cazuri date cu caracter personal către companii care au sediul în țări din afara UE/SEE, de ex. transferul datelor de contact către filiale și/sau parteneri de vânzări ale Companiei unde vizitatorii/companiile își au sediul în străinătate.

În cazul în care datele sunt transferate către operatori din afara UE/SEE, Compania va asigura un nivel adecvat de protecție a datelor prin încheierea de clauze model UE, cu excepția derogărilor de la art. 49 GDPR sau cazului în care Comisia UE a decis că țara destinatară asigură un nivel adecvat de protecție a datelor.

 

Ultima editare 2022-03-14